Meetup | Kenniskring Internationaal Railvervoer | Next steps

Datum:Maandag 12 september 2022
Tijd:15.00 tot 16.00 uur
Locatie: Online, Via Teams, Voor je beeldscherm

Op 12 september organiseerde de Kenniskring Internationaal Railvervoer een digitale Meetup. Na een introductie van captain Bas Bakker gingen de enthousiaste deelnemers een digitale kamer in om verder te discussiëren over een van de drie thema`s die de Kenniskring geformeerd heeft: concurrentie & financiering (o.l.v. Kaj Mook), quick wins op traject Amsterdam – Kopenhagen (o.l.v. Jeroen Wesdorp) en samenwerking & cultuur (o.l.v. Barth Donners). Uit de resume bleek al dat er volop discussie was over de aanschaf van rollend materieel, de functie van een risicoprofiel, garantstelling voor financiering van het materieel, maar ook over het delen van data zodat informatie nóg beter gedeeld kan worden met de reiziger. Rondom samenwerking werd de wederkerigheid meermaals aangesneden.

Na de resume gaf Wim van de Camp (ambassadeur European Year of Rail 2021) zijn reflectie en verstrekte hij tips aan de werkgroep. Hij herkende de genoemde punten en spoorde de werkgroepen aan om dit verder te concretiseren en de verbinding met Europa daadwerkelijk aan te gaan. Deze handschoen pakken we graag op! Kortom, een productieve sessie die snel vervolg krijgt.

De deelnemers hebben aangegeven graag te blijven participeren in de werkgroepen. Deze werkgroepen zullen uiterlijk in oktober weer bijeenkomen om deze thema`s verder op te pakken. We zijn blij om te zien dat er veel energie is en dit het momentum is voor dit onderwerp. Ben je nog niet aangehaakt en wil je dat wel? Neem dan even contact op met Silvan Ammeraal.

In november organiseren we de Week of International Rail, dan gaan we volop verder met dit onderwerp.

Downloads

Presentatie 12-09-2022 Meetup Kenniskring Internationale Rail:
Over het evenement

De Kenniskring Internationaal Railvervoer (KKIR) wil stappen zetten om Europees railvervoer te verbeteren op verschillende niveaus en aspecten. Op 12 september organiseren wij een online meetup waarin we aanknopingspunten uit onze vorig bijeenkomst toelichten en met jou de volgende stappen bepalen.

Uitgangspunten KKIR:

  • Stakeholders met elkaar in verbinding brengen om samen knelpunten te bespreken en op te lossen
  • Vergroten van netwerken en verbeteren van samenwerkingen over de landsgrenzen heen
  • Waar mogelijk het behalen van quick wins die opgeschaald kunnen worden

Follow-up van 5 juli:

We gaan met 3 aanknopingspunten aan de slag die we tijdens ons event International rail | Time to act! op 5 juli ophaalden bij de enthousiaste deelnemers.

Samen met jou werken we in subgroepjes de next steps uit:

1) Concurrentie & financiering
Doel: ontwikkelen van een financieringsconstructie voor nieuw materieel en per 1 december 2023 starten met de inrichting.

2) Quick wins op trajecten
Doel: een lijst opstellen met 10 verbeterpunten op de lijn Amsterdam-Kopenhagen, uitgevoerd per ingang dienstregeling 2024.

3) Samenwerking & cultuur
Doel: meer begrip krijgen voor cultuurverschillen en meer inzicht ontwikkelen in het belang daarvan, d.m.v. presentaties door sprekers en workshops in 2022 en 2023.

Ben je verhinderd, maar wil je wel input geven? Of wil je aansluiten bij een werkgroepje op basis van een van bovenstaande aanknopingspunten? Mail dan jouw bijdrage naar ammeraal@railforum.nl.

Programma:

15.00uWelkom en toelichting actieagenda | Silvan Ammeraal, Railforum
15.05uBevindingen vorige bijeenkomst en uitdagingen | Bas Bakker, Railforum
15.15uIn groepjes digitaal uiteen om te werken aan een van de drie thema`s | Jeroen Wesdorp, ProRail | Barth Donners, RHDHV | Kaj Mook, Berenschot
15.45uResume werkgroepjes
15.50uReflectie op de plannen en ideeën | Wim van de Camp
15.55uBespreken vervolg en afsluiting | Silvan Ammeraal en Bas Bakker, Railforum
16.00uEinde

 

Foto: Silvan Ammeraal

Deze mensen waren erbij:

Pieter Aaldring Subsidiecoordinator, ProRail
Silvan Ammeraal Procesmanager, Railforum
Bas Bakker Directeur Capaciteitsmanagement, ProRail
Robert Boot Clustercoördinator internationaal treinvervoer, Ministerie van I&W
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Dirk Jan Brakel Programma manager elektrische bus, GVB
Elmer van Buuren Mede-oprichter/Directeur, European Sleeper
Wim van de Camp Ambassadeur !!, #EUYearofRail 2021
Jon van Dijk Senior projectmanager Duurzame mobiliteit en logistiek, HaskoningDHV Nederland BV
Barth Donners Adviseur Duurzame Mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Martijn Heufke Kantelaar Alliantie Manager Eurostar Family, NS International
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Pieter Kal Strategic Industry Architect, T-Systems
Marleen van de Kerkhof International Affairs Manager, Dual Inventive
Jan Koers Directeur Innovatie, InTraffic BV
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Mobility B.V.
Robert Jan Roos Adviseur mobiliteit, RHDHV
Luuk Spanjaards Consultant Mobiliteit & Logistiek, Supply Value
Coen Timmerman Specialist , Goudappel
Jeroen Wesdorp Programmamanager Capaciteitsmanagement, ProRail