Kenniskring Systeemintegratie

Deze kenniskring heeft de afgelopen vijf jaar een gemeenschappelijke taal, tien patronen en oplossingsrichtingen opgesteld voor vraagstukken rond systeemintegratie.

Immers, in de spoorsector zijn de verantwoordelijkheden voor de verschillende onderdelen (subsystemen) van de spoorsystemen bij verschillende bedrijven en organisaties ondergebracht. Er lijkt niemand verantwoordelijk voor systeemintegratie en de kennisdragers uit het verleden verdwijnen ongemerkt uit de sector. Er doen zich daardoor problemen voor op raakvlakken van materieel, infra, techniek en operationele procedures. Ook is onduidelijk of er bij de diverse besluiten en bij de uitrol van nieuwe projecten zoals ERTMS voldoende oog is voor de samenhang binnen het gehele systeem.

De leden van Kenniskring Systeemintegratie voelen een collectieve verantwoordelijkheid om hier actie op te nemen. Zij willen de diverse spoorsystemen als geheel en in samenhang optimaliseren. Aansluiting bij Europese ontwikkelingen en wet- en regelgeving is daarbij een vereiste. Deze kenniskring biedt, onder leiding van Lex Frunt en Liselotte Rijnders, een platform van en voor vakmensen die, liefst zonder last of ruggespraak, met elkaar kennis en ervaringen willen delen. In 2023 is deze groep beschikbaar voor intervisie bijeenkomsten over systeemintegratie vraagstukken.

Wil je meedenken en vooral meedoen? Stuur een e-mail naar info@railforum.nl via onderstaande knop.

 

Foto: Tom de Cock