Toekomstbeelden

De Moreelse Tafel was een groep experts die de afgelopen jaren onder de vlag van Railforum heeft nagedacht over de toekomst van het railvervoer in en naar Nederland. Op 27 januari 2016 presenteerde de Moreelse Tafel tijdens het congres over Toekomstbeelden een bundel over Toekomstbeelden spoor 2050. Belangrijkste conclusie is dat de partijen meer moeten gaan denken vanuit ruimtelijke-economische schaalniveaus. Deze invalshoeken zijn overgenomen in Toekomstbeeld OV dat nu aan landelijke en landsdelige tafels wordt uitgewerkt. Railforum ontfermde zich in 2017 en 2018 over de losse eindjes rond de toekomstbeelden van de Moreelse Tafel, zoals de confrontatie tussen reizigers- en goederentreinen, concessieduur en -grenzen, financiering & investeringen en innovaties in logistiek en techniek.

Vanaf 2019 is deze groep visionairs weer actief met het in beeld brengen van diverse toekomstbeelden. Accent ligt op systeemsprongen, andere bekostiging en versnellen van de noodzakelijke investeringen om de groeiende vraag naar personen- en goederenvervoer over spoor te faciliteren.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@railforum.nl via onderstaande knop.