Kenniskring Stedelijke Rail

Om in de sterk groeiende vraag naar mobiliteit in stedelijke gebieden te voorzien zijn stedelijke railnetwerken van groot belang. Grote vervoersstromen kunnen hiermee op snelle, veilige en duurzame wijze worden vervoerd met beperkt beslag op de ruimte. De kenniskring agendeert de volgende thema’s:

  • de rol van stedelijke rail in de stedelijke bereikbaarheid, in samenhang met stedelijke ontwikkelingen;
  • afsprakenkader in relatie tot de ruimtelijke ordening vernieuwen;
  • verder versterken van railnetwerken als dragend vervoersysteem in stedelijke regio’s;
  • flexibel maken en betaalbaar houden van stedelijke rail door nieuwe vormen van financiering voor aanleg, beheer en exploitatie;
  • nieuwe oplossingen voor wet- en regelgeving, aanbestedingen en besturingsmodellen.

Voorzitter van deze kenniskring is Christel Mourik. Jaarlijks is er eind januari de Dag van de Light Rail. Voor deelname aan deze kenniskring kun je een e-mail sturen naar info@railforum.nl via onderstaande knop.