Kenniskring Systeemintegratie

Door de huidige organisatie in de spoorsector zijn de verantwoordelijkheden voor de verschillende onderdelen (subsystemen) van de spoorsystemen bij verschillende bedrijven en organisaties ondergebracht. Er lijkt niemand verantwoordelijk voor systeemintegratie en de kennis hierover verdwijnt ongemerkt uit de sector. Er doen zich daardoor problemen voor op raakvlakken van materieel, infra, techniek en operationele procedures, zoals slechtere detectie van lichter materieel. Ook is onduidelijk of er bij de diverse besluiten over spoorsystemen voldoende oog is voor de samenhang binnen het gehele systeem.

De leden van Kenniskring Systeemintegratie voelen een collectieve verantwoordelijkheid om hier actie op te nemen. Zij brengen hun kennis en ervaring in om huidige knelpunten op te lossen en om tot betere besluitvorming te komen. Zo willen zij de spoorsystemen als geheel optimaliseren. Aansluiting bij Europese ontwikkelingen en wet- en regelgeving op dit gebied is daarbij een vereiste. Deze kenniskring biedt, onder leiding van Lex Frunt en Jeroen Klinkers, een platform voor deze vakmensen die, liefst zonder last of ruggespraak, met elkaar kennis en ervaringen over systeemintegratie willen delen. Interesse? Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@railforum.nl via onderstaande knop.