Platform duurzaam openbaar vervoer en spoor

De spoorsector werkt al jaren aan een CO2-reductie. Gezien de urgentie van het klimaatprobleem, is de ambitie van de sector om te komen tot een volledig CO2 neutrale voetafdruk over de gehele spoorketen. Daarom berekenen we elke twee jaar onze footprint. Railforum ondersteunt haar leden binnen het Platform duurzaam openbaar vervoer en spoor (PDOVS) onder leiding van Rachel van Houwelingen van I&W. Als visie hanteren wij verduurzaming van opgewekte energie, zorgvuldig omgaan met grondstoffen, efficiënter omgaan met energieverbruik, en het verder verduurzamen van de mobiliteit door meer goederen en reizigers te vervoeren.

We werken samen aan acht transitiepaden. We kopen meer duurzame energie in en wekken deze vaker zelf op. Dit doen we met andere infrabeheerders in het Petaplan. Ook onderzoeken we diesellocomotieven met elektrisch of waterstof aandrijving. Daarnaast leren we van zero emissie bussen, ook voor het vervangend vervoer. We delen kennis en ervaringen over energiezuinig rijden en werken aan de omschakeling naar 3KV. Ook stations en halten zijn energiezuiniger. Verder kijken aannemers en ProRail naar verlaging van dieselverbruik bij het onderhoud. Dit vraagt om gebruik te maken van hybride machines en gereedschap. Ook aan- en afvoeren van materialen kan efficiënter als men dit samen organiseert. Daarnaast investeren we in efficiënter onderhoud zodat er meer capaciteit is voor extra reizigers en goederen op het spoor.

In het voorjaar van 2019 is de workshop over de nieuwe CO2 footprint. In het najaar een symposium over de acht transities naar CO2 neutraal spoorvervoer.

Bekijk de website en meld je aan door een e-mail te sturen naar info@railforum.nl via onderstaande knop.