Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio verbindt gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun bestemming bereiken. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam.

De Vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen, zodat mensen zich per ov, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen we onze kennis en bestuurlijke kracht.

We zoeken ook verbinding met andere overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor de mobiliteitsopgaven. We streven naar een duurzaam gebruik van energie en grondstoffen in het verkeer- en vervoersysteem. Zo dragen we bij aan een economisch sterke regio, waarin het voor iedereen prettig reizen en verblijven is.

De Vervoerregio is opdrachtgever van het ov per bus, tram en metro. We verlenen concessies aan vervoerbedrijven, subsidie voor de exploitatie van het ov en we investeren in nieuwe trams en metro’s. Daarnaast financieren we verbeteringen in de regionale infrastructuur voor weg, openbaar vervoer en fiets.

Website
Railvervoer is cruciaal voor de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam. Railforum biedt een uitstekend platform om kennis en ervaringen te delen
Nico van Paridon, Manager afdeling Openbaar Vervoer