Verebus Engineering

Verebus Engineering is een middelgroot ingenieurs- en adviesbureau met focus op de markten Rail en Defensie. Daarnaast doen wij projecten in de markten Maritiem, Energie en Infra. Ons werk varieert van advies, ontwerp en engineering tot en met opzet en beheer van technische documentatie, alsmede training en opleiding.

Op gebied van Railinfrastructuur ligt onze expertise op het gebied van Treinbeveiliging en Energievoorziening.  Opdrachten lopen van probleemanalyses, variantenstudies en railverkeerstechnische ontwerpen tot ontwerp en engineering van de verschillende treinbeveiligingssystemen, inclusief bijbehorende bediensystemen en technische ruimten. In de uitvoeringsfase houden wij toezicht en coördineren de buitendienststellingen. Bij multidisciplinaire projecten werken wij met vaste partners. Steeds vaker werken wij ook integraal samen met aannemers.
Projecten waaraan Verebus heeft gewerkt zijn bijvoorbeeld:

  • ‘Treinbeveiliging Maasvlakte West’, waarin Verebus de systemen die de treinenloop op Maasvlakte West beveiligen heeft ontworpen,
  • ‘OV-SAAL’, waarin de bereikbaarheid tussen Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad verbeterd is en Verebus voor de discipline treinbeveiliging betrokken is bij de ombouw van Amsterdam Riekerpolder en de aansluiting met station Amsterdam Zuid.
  • Spoorzone Delft, waarin Verebus naast het ontwerp van de treinbeveiliging ook de integratietesten uitvoerde, waarbij werd gekeken of de diverse systemen goed met elkaar communiceren en de juiste handelingen verricht worden.
  • ‘Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT)’, waarin traditionele relaisbeveiligingssystemen worden vervangen door moderne interlocking systemen. Verebus is in dit project penvoerder en stuurt de aannemer en leverancier aan.

Op het gebied van Railmaterieel vervaardigen wij product-, systeem- en materieeldocumentatie voor producenten, systeemleveranciers, onderhoudsbedrijven en eindgebruikers van railsystemen en materieel, ter ondersteuning van de operationele- en onderhoudsprocessen. Daarnaast ontwikkelt en geeft Verebus maatwerktrainingen om onderhoudspersoneel bekend te maken met de systemen en het materieel. Opdrachtgevers op dit gebied zijn bijvoorbeeld Siemens, GVB en NedTrain.

Website
Bij multidisciplinaire projecten werken wij met vaste partners
- Jean Olthof, Directeur