Treinreiziger.nl

Treinreiziger.nl is een online platform voor reizigers.  Op de site is kunnen treinreizigers allerlei praktische en nieuwswaardige informatie vinden. Zo heeft Treinreiziger.nl een prijsvergelijker, waarmee treinreizigers kunnen zien welk treinkaartje voor hun specifieke reis het goedkoopst is. Uniek is dat die vergelijker niet alleen rekening houd met de standaard tarieven, maar ook met actietarieven.

Ook helpt Treinreiziger.nl de internationale reiziger op weg. Zo geeft de site informatie hoe belangrijke bestemmingen bereikbaar zijn en geeft een overzicht van de verschillende verkoopkanalen. Daardoor wordt het voor treinreizigers makkelijker het beste treinkaartje te vinden.

Treinreiziger.nl publiceert dagelijks nieuws uit de ov-sector. Met een kritische blik worden ontwikkelingen gevolgd. Onder ov-professionals zijn overzichten van reizigersaantallen per station en punctualiteitsgegevens populair.

De site werd in 2005 opgericht door Hildebrand van Kuyeren. Inmiddels bezoeken 15.000 mensen per dag de website. Maar niet alleen online is Treinreiziger.nl  actief. Zo geeft het platform samen met Rover ook het papieren spoorboekje uit, dat nog steeds door duizenden reizigers wordt gebruikt. Daarnaast is er een kleine webshop voor de treinliefhebber.

Website
Samen werken aan een mooie sector
- Hildebrand van Kuyeren, Eigenaar/initiatiefnemer