TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dit is onze missie en hier werken de 2600 professionals van TNO, dagelijks aan.

Met ons brede palet aan expertises dragen we bij aan vraagstukken rond gezondheid, veiligheid, energievoorziening, duurzaamheid, defensie en industriële innovatie. Veel vernieuwing vindt in meerdere sectoren ongeveer gelijktijdig plaats, zoals het toenemend gebruik van ICT en big data. Vanuit onze brede ervaring werken we voor de railsector vooral aan assetmanagement, mobiliteit en duurzaamheid. Voor assetmanagement ontwikkelen we nieuwe monitoringsystemen, bijvoorbeeld voor slijtage van de bovenleiding, het aantonen van verborgen sterktes van verouderende infrastructuur en aan het halen van waarde uit de veelheid aan beschikbare data van het spoorsysteem. Onze zwaartepunten rond mobiliteit liggen bij gedragsaspecten van reizigers, machinisten en mensen rond het spoor en ook bij de vele mogelijkheden van de beschikbare multimodale verkeersdata, zowel voor een efficiëntere bedrijfsvoering als voor betere reizigersinformatie. Bij duurzaamheid ligt onze focus voor de railsector op circulaire economie, energievoorziening en geluid en trillingen.

Zo zetten we onze kennis en ervaring in voor vernieuwingen die bij dragen aan betrouwbaar, duurzaam en efficiënt railvervoer.

Website
Platform voor vrijdenkers
- Arie Bleijenberg, Manager Infrastructure