TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dit is onze missie en hier werken de 3400 professionals van TNO, dagelijks aan.

Met ons brede palet aan expertises dragen we bij aan maatschappelijke vraagstukken en bevorderen wij de economische ontwikkeling van Nederland. Veel vernieuwing vindt in meerdere sectoren ongeveer gelijktijdig plaats, zoals het toenemend belang van digitalisatie en circulariteit. Vanuit expertise groepen op specifieke kennisgebieden bedienen wij dan ook vaak verschillende sectoren gelijktijdig. Deze aanpak vormt ook de basis voor ons werk in de railsector. Vanuit een breed scala aan kennis werken wij aan assetmanagement, mobiliteit, digitalisatie en duurzaamheid.

Voor assetmanagement ontwikkelen we nieuwe monitoringsystemen, bijvoorbeeld voor slijtage van de bovenleiding, het aantonen van verborgen sterktes van verouderende infrastructuur en aan het halen van waarde uit de veelheid aan beschikbare data van het spoorsysteem. Onze zwaartepunten rond mobiliteit liggen bij gedragsaspecten van reizigers, machinisten en mensen rond het spoor en ook bij de vele mogelijkheden van de beschikbare multimodale verkeersdata, zowel voor een efficiëntere bedrijfsvoering als voor betere reizigersinformatie. Bij duurzaamheid ligt onze focus voor de railsector op circulaire economie, energievoorziening en geluid en trillingen.

Zo zetten we onze kennis en ervaring in voor vernieuwingen die bijdragen aan betrouwbaar, duurzaam en efficiënt railvervoer.

Website
Platform voor vrijdenkers
Eric Bijlsma, Business Developer