SVOV

SVOV (Serviceverlening Openbaar Vervoer) werkt als neutrale, onafhankelijke partij in opdracht van de Nederlandse ov-bedrijven. In de  Raad van Commissarissen zijn vertegenwoordigers van alle vormen van openbaar vervoer actief: zowel streekvervoer als stadsvervoer, per trein, bus, tram, metro en veerboot. SVOV neemt – op basis van de gemeenschappelijke wensen en eisen van deze ov-bedrijven – diverse taken en projecten voor haar rekening.

De belangrijkste taken van SVOV zijn ondergebracht in twee organisaties: RSR (Regisseur Studentenreisrecht) en LPR (Landelijk Product Regisseur). Deze twee partijen treden op als productmanager voor respectievelijk het studentenreisproduct en interoperabele ov-producten (producten die geldig zijn binnen meer dan één ov-concessie en/of bij meerdere vervoerders).

RSR is regisseur en beheerder van het studentenreisproduct. RSR zorgt voor de elektronische administratieve ondersteuning van studenten als zij dit product ophalen, ermee reizen of stopzetten. Bij problemen zorgt RSR ook voor een tijdelijk reisproduct. LPR op zijn beurt coördineert de introductie van interoperabele reisproducten in opdracht van de producteigenaar en neemt deze vervolgens in beheer. Daarbij is LPR onder andere verantwoordelijk voor een juiste opbrengstverdeling.

SVOV is bereikbaar op 033-2077001

Website
Altijd mooie ontmoetingen bij Railforum
Linda van der Eijck, Directeur