Stichting railAlert

Veilig en gezond werken aan of rond het spoor staan centraal

Bij de Stichting railAlert staat het veilig werken aan, op, boven en rond het spoor centraal. Ons doel: na het werk weer gezond naar huis; ook op de langere termijn. Voorkomen is letterlijk beter dan genezen. Dus: veilig werken. Dat laatste is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Een aanrijding op of langs het spoor ligt op de loer en werken aan bijvoorbeeld de bovenleiding of aan een elektrische installatie is niet zonder (elektrocutie)gevaar. De missie van railAlert gaat verder dan het hier en nu. De werkplek moet veilig, de gereedschappen en materialen waarmee gewerkt wordt, moeten op veiligheid gekeurd zijn en ook aan de arbeidsomstandigheden mag de eis gesteld worden, dat ze de gezondheid op de korte en de lange termijn niet mogen schaden. Een voorbeeld? De discussies over het gebruik van Chroom-6 komen zeker ook in de spoorsector voor. Niet voor niets luidt onze missie: “Na het werk weer gezond naar huis”.

Als onafhankelijke stichting (of beter: brancheorganisatie) bundelt railAlert niet alleen de theoretische en praktische kennis en kunde over veilig werken aan het spoor, maar weet ook de betrokkenen te verenigen: railinfrabeheerders, bouwbedrijven, ingenieursbureaus, andere werkgevers, medewerkers en de vakbonden. Want al deze betrokkenen hebben één gezamenlijk belang: de medewerkers moeten na het werk weer gezond naar huis.

Daarbij beperkt railAlert zich niet tot spoorwegen, maar richt zich ook op de lokale en regionale tram- en metrobedrijven. Want ook daar staat veilig werken voorop.

railAlert werkt continu aan de verbetering van de (Arbo-)veiligheid rond en op het spoor. Van het eerste idee hoe een gevaarlijke situatie te voorkomen, het maken van bindende afspraken over een veilige werkwijze en werkplek met de betrokkenen, het (mede) vormgeven aan opleidingen, de certificering van werkprocessen, gereedschappen tot en met de controle op de uitvoering. En dan is deze opsomming nog beperkt.

Meer weten over railAlert en veilig werken aan het spoor? Bezoek onze website.

Website
Na het werk weer gezond naar huis
testimonial RailAlert Jan Kees Hofker, directeur