SKAO | CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij ambitieuze en structurele CO2-reductie. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als inkoopinstrument gebruikt:

  • CO2-managementsysteem: Elk type organisatie kan een certificaat op de CO2-Prestatieladder halen. Hiermee toont de organisatie aan dat ze inzicht heeft in haar uitstoot, dat er ambitieuze doelstellingen en maatregelen worden genomen om uitstoot te reduceren, dat zij hier actief over communiceert en samenwerkt met andere partijen in de keten aan kennisdeling en innovaties. Elk jaar toont de organisatie aan dat zij hier continu in verbetert.
  • Inkoopinstrument: De opdrachtgever toont met de Ladder aan dat zij maatschappelijk verantwoord en klimaatgericht inkoopt en stuurt zo op CO2-reductie van projecten, en in de keten. Ambitieuze en structurele CO2-reductie wordt door de opdrachtgever beloond met gunningvoordeel: hoe hoger het ambitieniveau van het bedrijf, hoe hoger het gunningvoordeel bij aanbestedingen.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor kennisdeling en ontwikkeling in het gebruik van de CO2-Prestatieladder. SKAO is het hart van een groot netwerk van ambitieuze organisaties die structureel werken aan CO2-reductie. SKAO is een stichting zonder winstoogmerk.

Website
Samen werken we aan kennisdeling voor een vooruitstrevende duurzame sector
Annemiek Lauwerijssen, Manager SKAO