RVDB Urban Planning / Light Rail

Van der Bijl is naast zijn stedebouwkundige bureau (1987) en het daaraan gelieerde ‘Lightrail.nl’ (1998), verantwoordelijk voor ‘Favas.net’ (2009), een interdisciplinaire, internationale samenwerking voor een op biomimicry geïnspireerde stedenbouw, planologie en mobiliteit. Bovendien is hij onder zijn vlag van ‘GoDutchCycling’ (2013) deelnemer bij de ‘Dutch Cycling Embassy’.

Als lid van Railforum profileert hij zich als adviseur en publicist vooral als kenner van light rail (sinds vele jaren) en als uitvinder en beheerder van Dutch Rail Sector (2016).

Website
Ook voor stedenbouwers en architecten is Railforum een waardevol netwerk
- Rob van der Bijl, Directeur