RebelGroup

Rebel & mobiliteit

Het is een hele uitdaging om al het verkeer en vervoer aan te kunnen en onze steden bereikbaar te houden. Mede omdat er veel partijen bij betrokken zijn. De overheid als aanbieder van infrastructuur, mede-bekostiger van openbaar vervoer en regelgever. Private partijen als OV-bedrijven en goederenvervoerders. En last but not least: 16 miljoen particulieren met een doorlopende mobiliteitsbehoefte. Het spoor in alle vormen – van HSL tot metro en van lightrail tot stadstram – wordt steeds belangrijker bij het voorzien in die behoefte.

Vanuit onze PPS-ervaring dragen wij oplossingen aan die haalbaar en in ieders belang zijn. En werken we aan een mobiliteitssector die naast schoon en veilig ook concurrerend en betaalbaar is. We komen in actie om innovatieve aanbestedingen van openbaar vervoer en infrastructuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar we kijken ook naar de markt als geheel en introduceren marktwerking waar het zinvol is. We doen dat vooral vanuit een financieel-economisch perspectief.

Daarnaast verrichten we evaluaties van grote infrastructuur- en mobiliteitsprojecten. Op basis daarvan adviseren we publieke partijen en het bedrijfsleven over toekomstig beleid en hoe projecten beter te implementeren. Ten slotte werken we aan innovatieve, niet eerder vertoonde oplossingen: vernieuwende contracten, nieuwe sturingsmodellen, andere beloningssystemen en financieringsoplossingen én tailor-made-organisatiestructuren. Daar zijn we trots op; we blijven graag zelf ook in beweging.

Website
Ook op strategisch niveau is kennis delen belangrijk
- Peter van der Bilt, Consultant