Rail Partner Holland

Geluidsoverlast spoorloos!

Rail Partner Holland werkt samen met spoorwegmaatschappijen en railbeheerders in Nederland, Duitsland en Zwitserland aan methoden om het spoor stiller te maken. Daarbij geldt dat iedere situatie een andere aanpak vereist. In de loop der jaren is specifieke apparatuur en software ontwikkeld waardoor het wiel-railcontact bij treinen vele malen geruislozer verloopt. Maar iedere situatie is anders en stelt andere eisen.

Dat partnership – het sámenwerken aan een oplossing – staat bij Rail Partner Holland hoog in het vaandel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een bepaalde spoorlijn, ondanks toegenomen verkeer, toch binnen de geluidsnormen van de Hinderwet blijft? Hoe kunnen we het nachtelijke ‘heuvelen’ op een groot rangeerterrein stiller maken?

Bij dit alles kiest Rail Partner Holland altijd voor het meest duurzame alternatief. Niet enkel wordt de milieubelasting door het geluid sterk teruggedrongen, ook de levensduur van spoorstaven en wissels wordt aanzienlijk verlengd.

Website