RailGood

RailGood levert het management van de externe betrekkingen aan ondernemingen in de bedrijfstak railgoederenvervoer in Nederland. Dit gebeurt doelgericht, kostenbewust, onafhankelijk en in goede verbinding met de klanten. RailGood staat voor de ondernemersgeest op het spoor in Nederland.

Externe betrekkingen betreft:

  • de belangenbehartiging bij de Nederlandse en Europese overheid, het Nederlandse railinfrastructuurbeheer, brancheorganisaties van verladers, ketenpartners en de havenbedrijven;
  • de co├Ârdinatie van de relatie met het Nederlandse railinfrastructuurbeheer, de bewaking en be├»nvloeding van de service levels, operationele werkwijzen en regelgeving van het Nederlandse railinfrastructuurbeheer.

RailGood levert daarmee ook een inhoudelijke bijdrage aan goederenmobiliteitsbeleid in Nederland en in Europa.

De diensten die RailGood levert, dragen op korte, middellange en lange termijn bij aan optimalisering van de bedrijfsvoering van de klanten en het ondernemersklimaat op het Nederlandse spoor. RailGood maakt zich hard voor zowel de collectieve als individuele belangen van de klanten.

Website
Ook voor het railgoederenvervoer biedt Railforum een thuishaven
Hans-Willem Vroon, Managing Partner