RailApp

Bedrijven in de spoorsector herkennen de kracht van samenwerking in de branche. Bijvoorbeeld om de bestaande capaciteit in de markt maximaal te benutten.
Niet alleen om hun eigen resultaten te verbeteren maar ook om de sector daadwerkelijk tot een duurzaam en kosteneffectief alternatief te laten uitgroeien. Om deze samenwerking efficiënt te kunnen doen is er RailApp.

RailApp faciliteert en stimuleert de zeer efficiënte samenwerking tussen rail bedrijven in hun onderlinge uitwisseling van capaciteit, van tijdelijk overschot naar tijdelijk tekort en vice versa, van personeel en andere cruciale resources, volledig geborgd en in lijn met het veiligheidsbeleid van de individuele bedrijven.

RailApp kenmerkt zich door 100% focus. RailApp richt zich volledig op de spoormarkt waar opdrachtgevers en andere partijen elkaar als partners treffen. Of je nu zzp-er bent die zijn beschikbaarheid wil delen en diensten wil accepteren. Of dat je als organisatie je leegloop tot nul wil reduceren. Of dat je met 1 klik de markt wil bereiken. Het gehele proces is geregeld vanaf het continue online delen van beschikbaarheid, elkaar uitnodigen voor diensten, het inplannen voor een functie, toetsen op bevoegdheden en rusttijden, veiligheidsberichten, evaluaties, E-Werkbonnen tot en met de volledige administratieve afhandeling.

Website
RailApp en Railforum zijn een 100% match: allebei volledige focus op samenwerking in de railbranche
- Rico Perdon, Directeur