Provincie Overijssel

Veilige, vlotte en duurzame mobiliteit. Daar werken we in de provincie Overijssel aan. Om van A naar B te komen is er niet één mogelijkheid: de kracht ligt juist in slim combineren. Vervoer over de weg, spoor en water. Zonder goede mobiliteit staat onze provincie -letterlijk- stil. Daarbij kijken we ook over de provinciegrenzen heen. Zo blijft Overijssel een plek waar we kunnen wonen, werken en recreëren.

Website
Het is waardevol om in samenwerking met, en met de kennis van, zoveel vakgenoten te kijken hoe we de reiziger een nog beter product kunnen bieden.
Rutger van Rozen, Beleidsontwikkelaar Mobiliteit