Provincie Noord-Holland

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland. Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert de provincie in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. Samen met gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk zorgt de provincie als concessieverlener voor een dekkend netwerk van openbaarvervoermogelijkheden. In het programma OV-knooppunten gaat de provincie de omgevingen van 60 treinstations en 4 grote busstations beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. In het programma Smart Mobility wordt gewerkt aan slim, schoon en veilig reizen van personen en goederen, waaronder Mobility as a Service MaaS en slimme logistiek. Met het lidmaatschap van Railforum willen wij kennis uitwisselen met alle partijen in het werkveld.

Smart Mobility – Provincie Noord-Holland

Openbaar vervoer – Provincie Noord-Holland

OV-Knooppunten – Provincie Noord-Holland

Website
Integraal samenwerken van spoor, OV en wegverkeer is een must, goederen en reizigers kennen geen (concessie)grenzen.
Guus Kruijssen, Programma manager Smart Mobility