Provincie Gelderland

Openbaar vervoer in Gelderland

Het faciliteren van mobiliteit en aanleg en beheer van infrastructuur zijn hoofdtaken van de provincie Gelderland. Of dit nu per trein over spoor, over de weg met de auto, per schip over het water of met de bus, fiets of voet is. Daarbij trekt Gelderland samen op met het Rijk als concessieverlener en beheerder van infra, met regio’s en gemeenten voor regionale mobiliteitsvraagstukken, consumentenorganisaties, vervoerders en andere organisaties. De provincie zet in op hoogfrequent en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer (OV). Vooral de (regionale) treinen vervullen daarbij naast bussen een belangrijke functie de economische kerngebieden en maatschappelijke voorzieningen in Gelderland bereikbaar te houden. Daarbij dragen treinen en bussen zelf en als vervoersalternatief voor de auto bij aan het terugdringen van broeikasgassen en klimaatdoelen.

Stads- en streekvervoer

De provincie Gelderland is concessieverlener voor het openbaar vervoer. Dat doet Gelderland in samenwerking met de provincies Overijssel en Flevoland (OV-Oost).

In Gelderland gaat het om de volgende concessies:

 • Achterhoek-Rivierenland (trein en bus tot december 2025)
 • Arnhem Nijmegen (trein en bus tot december 2022)
 • Valleilijn (trein tot en na december 2021)
 • Veluwe (bus tot december 2020)

Voor Gelderland zijn deze treindiensten ook relevant:

 • Arnhem – Emmerich – Düsseldorf (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR VRR)
 • Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (Blauwnet Twente/Overijssel)
 • Maasslijn: Nijmegen Venlo (Noord- en Midden-Limburg)
 • MerwedeLingelijn: Geldermalsen-Dordrecht (Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden DAV)

Nieuwe concessies

 • In Gelderland zijn de volgende (provincie grensoverschrijdende) concessies voorzien:
 • IJssel-Vecht (unimodaal: december 2020)
 • Rijn-Waal (multimodaal: december 2022)
 • Berkel-Dinkel (multimodaal: Gelders deel december 2025)

Website
Railforum verbindt mensen met kennis
Arnoud Crommelin, Afdelingsmanager Mobiliteit