Provincie Fryslân

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. De provincie is concessieverlener van het regionale trein- en busvervoer in Fryslân en op de Waddeneilanden en het stadsvervoer in Leeuwarden. De provincie zet zich in voor kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer door te investeren in een optimaal reizigersproduct. Met het lidmaatschap van Railforum hopen wij in het landelijke netwerk kennis uit te wisselen met andere partijen in het werkveld.

Website
Samen werken aan snel en duurzaam openbaar vervoer in, van en naar Fryslân
Avine Fokkens-Kelder, Gedeputeerde