OV Ombudsman

De OV ombudsman is een onafhankelijke organisatie, gesubsidieerd door het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) met als doel reizigers te helpen die een klacht hebben over het ov door:

  • de weg naar de juiste vervoerder te wijzen
  • informatie te verstrekken over te volgen procedures
  • indien nodig te bemiddelen bij individuele problemen
  • gesignaleerde klachten te bundelen en te rapporteren.

De OV ombudsman heeft als missie een bijdrage te leveren aan beter openbaar vervoer door ov-bedrijven kritisch te volgen en ze te wijzen op dienstverlening die niet op orde is. De OV ombudsman doet dit door klachten in behandeling te nemen die de openbaar vervoerbedrijven niet naar tevredenheid van de reiziger hebben behandeld en/of opgelost. Daar waar nodig bemiddelt de OV ombudsman bij het oplossen van deze klachten. Op basis van deze werkzaamheden en eigen onderzoek rapporteert de OV ombudsman aan vervoerders en andere betrokken partijen in de sector over trends en ontwikkelingen.

Website
De klank van de reiziger moet altijd gehoord worden
Lege foto_voor testimonials Peter van den Boogaard, Coördinator