OV loket

Het OV loket is een onafhankelijke organisatie, gesubsidieerd door het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) met als doel reizigers te helpen die een klacht hebben over het ov door:

  • de weg naar de juiste vervoerder te wijzen
  • informatie te verstrekken over te volgen procedures
  • indien nodig te bemiddelen bij individuele problemen
  • gesignaleerde klachten te bundelen en te rapporteren.

Het OV loket heeft als missie een bijdrage te leveren aan beter openbaar vervoer door ov-bedrijven kritisch te volgen en ze te wijzen op dienstverlening die niet op orde is. Het OV loket doet dit door klachten in behandeling te nemen die de openbaar vervoerbedrijven niet naar tevredenheid van de reiziger hebben behandeld en/of opgelost. Daar waar nodig bemiddelt het OV loket bij het oplossen van deze klachten. Op basis van deze werkzaamheden en eigen onderzoek rapporteert het OV loket aan vervoerders en andere betrokken partijen in de sector over trends en ontwikkelingen.

Website
De klank van de reiziger moet altijd gehoord worden
- Bram Hansma, Hoofd OV loket