Mott Macdonald

Mott MacDonald is een wereldwijd opererend ingenieurs- en adviesbureau. Wij dragen met onze brede expertise bij aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaatverandering, transport & mobiliteit, milieu, ontwikkelingshulp en urbanisatie. Dit doen wij in alle projectfasen van een asset in de sectoren Infrastructuur, Energie, Olie & Gas, Industrie, Water, Stedelijke Ontwikkeling en Gezondheidszorg.

In Nederland is Mott MacDonald 10 jaar actief in Mobiliteit, Technisch Advies aan financiers van PPS-projecten op het gebied van infrastructuur en gebouwen, Energie en proces- en contractmanagement. In de railsector adviseren wij in Nederland en België publieke en private partijen op het gebied van (light)railinfrastructuur en -materieel (én het raakvlaak daartussen), ERTMS en contractmanagement. Hierbij maken onze consultants gebruik van onze internationale ervaring en kennis. Recente voorbeelden zijn onder meer de ondersteuning van de projectorganisatie van de Uithoflijn in Utrecht, de advisering over de prestatie van het Haagse deel van de RandstadRail en de review van de uitrol van ERTMS in België voor de Belgische Federale overheid.

Naast projecten in Nederland en België verlenen onze Nederlandse experts ook ondersteuning bij projecten aan andere landen binnen de Mott MacDonald Groep, zoals andere het Verenigd Koningrijk, Canada, Australië, Verenigde Arabische Emiraten, Polen, Noorwegen en Denemarken.

Website
Brengt oude en nieuwe wereld bijeen
Coen Storm, Manager Rail