Koios strategy

Zet eens een vraagteken bij wat vanzelfsprekend lijkt. Dit citaat van Bertrand Russell zie ik als basis voor elke effectieve strategie, zowel voor bedrijven, organisaties als landen. We zitten vaak vast in door de tijd achterhaalde denkkaders. Door onbevangen rond te kijken en met nuchtere feitenkennis, help ik nieuwe bewegingsruimte te vinden. Vaak voelt het ongemakkelijk om gebaande paden te verlaten.

Mijn ervaring en werk ligt op het kruispunt van economie en duurzaamheid. Een rode draad is innovatie, maar dan zowel de zin als de onzin ervan. Een greep uit mijn onderwerpen: duurzame mobiliteit, infrastructuur en energie, de vernieuwingsopgave van onze infrastructuur, verstedelijking en ruimte, innovatiemanagement, belastingverschuiving van arbeid naar milieu, mobiliteitsgedrag, … Veel van mijn activiteiten zijn internationaal.

Fijn om onderdeel te zijn van het Railforumnetwerk!

Website
Zet eens een vraagteken bij wat vanzelfsprekend lijkt.
Arie Bleijenberg, Eigenaar