Holland Rail Industry

HRI, Holland Rail Industry, is een ondernemersvereniging van producenten, engineers en consultants in de railsector. Zij behartigt de economische en technische belangen van de sector.

De railsector is aan forse veranderingen onderhevig. Naast de algemene ontwikkelingen waaraan de sector bloot staat zoals nieuwe toetreders van de EU van traditioneel rail georiënteerde landen, heeft het te maken met internationalisering van de markt, ontvlechting van de infrastructuur en het transport, veranderende concurrentieverhoudingen en nieuwe visies op het aanschaffingsbeleid. Daarnaast heeft de sector te maken met een toenemende behoefte aan moderne railverbindingen en nieuwe concepten voor samenwerking tussen opdrachtgever en industrie die vorm kunnen krijgen in Publieke Private Samenwerking.

De markt voor de railindustrie is sterk onderhevig aan politieke besluitvorming. Daarom rekent HRI het tot haar taak deze besluitvorming te beïnvloeden en is HRI een actief lid van UNIFE, de Europese organisatie voor de railindustrie.

Website
Samen verbinden Railforum en HRI de gehele spoorsector
- Erno Chevallier, Voorzitter