Heijnen Rail Consulting

Heijnen Rail Consulting is gespecialiseerd in project management en advies voor bouw van spoorweginfrastructuur. De advieswerkzaamheden op het gebied van beveiliging en implementatie van zowel legacy systemen alswel ERTMS ETCS en CBTC behoren tot de kernvaardigheden.

Website
- Frans Heijnen, Managing Partner