Hedgehog Applications

Hedgehog Applications B.V. is een projectontwikkelingsbedrijf met als doelstelling haar nieuwe ideeën en -patenten op het gebied van duurzaamheid in de markt te zetten. De drive van Hedgehog is vooral die oplossingen te bieden in de technologische keten, die een hoge maatschappelijke relevantie hebben. Veertig jaar ervaring met batterijen geeft Hedgehog Applications een beslissende voorsprong als het gaat over de keuze van het type, het vermogen en de spanning, die nodig is om uw mobiele of stationaire toepassing optimaal te laten functioneren. In 2012 heeft Hedgehog zich verdiept in het verloren gaan van remenergie van treinen tijdens het binnenrijden van stations en hiervoor een patent gekregen. De verdieping en berekening van deze energiestromen heeft Hedgehog het verleende patent hiervoor ENERGY DISTRUBUTION AND CONSUMPTION SYSTEM FOR RAILWAY STATION NR PCT/NL2014/050160 opgeleverd. Naast het project met remenergie van treinen initieert Hedghog verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals zonnebossen, windturbines, energieopslag in de vorm van waterstof en diepe geothermie.

Website
Platform voor waardevolle contacten
- Arjan Heinen, Directeur