Hacousto Protec

De railsector levert het collectief vervoer voor miljoenen mensen. Door ervoor te zorgen dat stations en openbare vervoersmiddelen toegankelijk, prettig én veilig zijn, maken we Nederland beter bereikbaar. Als gerenommeerd leverancier van hoogwaardige safety- en securityoplossingen inventariseert Hacousto Protec alle beveiliging- en veiligheidsvraagstukken nauwkeurig en worden functionele en technische oplossingen ontworpen. Binnen het Railforum kan Hacousto Protec optreden als sparringpartner voor voertuigbeveiliging van openbare sectoren, sociale veiligheid op stations, perronbeveiliging, brandbeveiliging, omroep- en ontruimingsinstallaties en acteren we binnen het Landelijke Serviceovereenkomst Video Managementsystemen (LSVM).

Door het inbrengen van kennis, ervaring en kunnen wij als kennisinstituut dienen voor de leden. Wij verwachten een actieve aansluiting bij het netwerk en het agenderen van relevante onderwerpen. Met gezamenlijke initiatieven kunnen we de veiligheid van alle reizigers en werkend personeel in de Railsector nog meer vergroten.

 

Website
Gezamenlijk het openbaar vervoer nog toegankelijker, prettiger en veiliger maken
- Raimond van der Hoek, Manager Infra