Gemeente Eindhoven

De regio Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners. De unieke combinatie van technologie, design en kennis vormt het DNA van de stad. Om Brainport Eindhoven zijn voorsprong te behouden, wordt gewerkt aan de verbetering van de agglomeratiekracht, het vestigingsklimaat en connectiviteit.

Eindhoven is een echte autostad, maar dat gaat veranderen: het stadsvervoer van de toekomst bestaat uit een combinatie van HOV, fiets, voetganger en elektrisch vervoer. Openbaar vervoer en innovatieve mobiliteitsconcepten krijgen de ruimte. Een snelle, frequente en rechtstreekse (inter)nationale treinverbinding is een voorwaarde voor economische structuurversterking: noordelijke en zuidelijke Randstad – Eindhoven – Düsseldorf en Brussel.

Daarnaast wordt het station een efficiënte overstapmachine: van internationale- nationale- en regionale treinen, first & last mile verbindingen tot (snel)fiets- en wandelroutes.

De stationsomgeving wordt een hoog stedelijke gemengde woonomgeving met ruimte voor wonen, werken en ontspanning. Het openbaarvervoer potentieel wordt benut. Omgekeerd zorgt de stedelijke verdichting voor meer draagkracht voor het openbaar vervoer. Hiermee wordt het station Eindhoven een internationaal knooppunt XL.

Website
Kennis delen en klankborden in een collegiale sfeer
Anja Hannema, Senior medewerker spoor