Gemeente Eindhoven

De regio Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners. De unieke combinatie van technologie, design en kennis vormt het DNA van de stad. Om Brainport Eindhoven zijn voorsprong te behouden, wordt gewerkt aan de verbetering van de agglomeratiekracht, het vestigingsklimaat en connectiviteit.

Eindhoven is een echte autostad, maar dat gaat veranderen: het stadsvervoer van de toekomst bestaat uit een combinatie van HOV, fiets, voetganger en elektrisch vervoer. Openbaar vervoer en innovatieve mobiliteitsconcepten krijgen de ruimte. Snelle, frequente en rechtstreekse (inter)nationale treinverbindingen zijn voorwaardelijk voor economische structuurversterking: naar de noordelijke en zuidelijke Randstad, naar Düsseldorf en Keulen, naar Luik, Antwerpen en Brussel.

Station Eindhoven Centraal wordt een efficiënte overstapmachine: van internationale, nationale en regionale treinen, hoogwaardig openbaar vervoer, first & last mile verbindingen tot (snel)fiets- en wandelroutes.

Tegelijkertijd wordt de stationsomgeving een hoogstedelijke gemengde woonomgeving met ruimte voor wonen, werken en ontspanning met een daarbij passende verblijfskwaliteit. Het openbaarvervoer potentieel wordt benut. Omgekeerd zorgt de stedelijke verdichting voor meer draagkracht voor het openbaar vervoer. Hiermee wordt het station Eindhoven een internationaal knooppunt XL.

Website
Passie voor spoor
Ron Nohlmans, Senior adviseur spoor