Gemeente Delft

Delft is geen grote stad en ook geen landelijke gemeente. Toch kennen we vanuit de vervoerbehoeften zowel de problematiek van het grootstedelijk vervoer als de uitdagingen van de verbinding met het landelijk gebied om ons heen. Dit is precies het snijvlak waar het openbaar vervoer niet het beste is. Delft heeft daarom een sleutelpositie voor het slagen van de gewenste stad-land mobiliteitstransformatie.

Website
Samen met Railforum pleiten wij voor mobiliteit die actief en collectief vervoer bevordert en wil zorgen dat iedereen die moet of wil reizen daar de mogelijkheid voor heeft zonder fysieke, mentale of sociale beperkingen.
Robert Möhring, Adviseur Verkeer en Vervoer