Fugro RailData

Fugro, opgericht in 1962, sinds 1992 beursgenoteerd en met meer dan 10.000 medewerkers werkzaam vanuit kantoren in 60 landen, heeft diverse specialisten binnen Fugro RailData bij elkaar gebracht met een continue focus op rail.

Aanvullend op de reeds bekende activiteiten zoals geotechnische adviezen van de ondergrond, biedt Fugro ook ruimtelijke 3D informatie voor de rail industrie aan. Ruimtelijke 3D informatie staat in dit geval voor een zeer nauwkeurig 3D model van de spoorinfrastructuur, zowel bovengronds als ondergronds ten behoeve van asset management en project engineering. Het bovengrondse model wordt volledig ingewonnen zonder dat zich er mensen in of in de nabijheid van het spoor bevinden. Dit gebeurt middels RILA, een concept dat door mee te liften op passagierstreinen snel en efficiënt de landmeetkundig spoorpositie bepaald en zeer nauwkeurig de spooromgeving in beeld brengt door meetpunten en visuele informatie.

“Bringing the railway infrastructure to your Desktop” en “Essential information for Railway Professionals” zijn onze slogans. Uit het 3D model kan nagenoeg alles worden afgeleid en berekend wat een asset manager of engineer nodig heeft, zowel voor spoor (positie, alignementen, geometrie, slijtage) als voor bovenleiding (positie, loop van de draden) maar ook de hoogte van een perronwand of de exacte positie van een seinpaal. Men hoeft dus niet meer naar buiten voor informatie op millimeter nauwkeurigheid. Door gebruik te maken van coördinaten worden alle spoorobjecten “uniek” gedefinieerd en kunnen de bestaande databases (bv SAP) worden gekoppeld en nu visueel weergegeven.

Website
Een open & nuttig platform voor de verbinding van kennis en informatie in de sector
Vera Bánki, Commercial director