EP Square

Ik ben een zeer ervaren projectmanager, vertrouwd met het leiden van complexe multidisciplinaire ICT-opdrachten in Telecom en Rail.

Ik ben resultaatgericht en bereik in het algemeen mijn projectdoelen. Daarbij ga ik mensgericht te werk en weet ik de kennis en inzet van (project)medewerkers te mobiliseren. Hoewel ik veel gewerkt heb met methoden zoals Agile, Prince2, ITIL en eTOM geloof ik dat elk project een toegesneden aanpak vraagt op basis van de aard van het project, de betrokken mensen en de omgeving en bedrijfscultuur waarin het project wordt gerealiseerd. Mijn kracht is dat ik een project langs die assen weet te doorgronden om vervolgens een concrete en vooral gedragen aanpak te formuleren en te realiseren.

Die concrete aanpak is van waarde gebleken voor NS waar ik met succes enkele grote projecten inzake IT op nieuw materieel heb geleid. Die ervaring heeft mij erg enthousiast gemaakt voor de OV-sector en via Railforum hoop ik met andere partijen in contact te komen om complexe projecten te helpen realiseren. Ik ben zelf erg enthousiast en ik heb ook wat te bieden!

Website
Railforum betekent voor mij een waardevol netwerk om te komen tot samenwerking en succes
Alex van der Linden, Eigenaar