Dutch Analytics

De ‘gezondheid’ van uw rail assets kennen?

Wij bieden inzicht, analyse en kostenbesparing op het onderhoud van assets op het spoor.

Dutch Analytics, is een veelzijdige jonge tech startup uit Delft die zich o.a. heeft gespecialiseerd op de railsector en de assets op het spoor. Met behulp van machine learning worden de prestaties van assets inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Vervolgens kunnen railbeheerders de ‘gezondheid’ van assets snel analyseren, afwijkingen signaleren en zelfs storingen voorspellen.

Inmiddels zijn de dashboards in gebruik bij meerdere onderhoudspartijen op het Nederlandse spoor. Een bewezen succes voor klanten als BAM Rail Infra, ASSET Rail, Infraspeed Maintenance en Speno.

Dat de combinatie van domeinkennis, data science, machine learning en AI zijn vruchten afwerpt binnen de branche, merkt Dutch Analytics aan de grote belangstelling voor haar diensten. Zowel nationaal als internationaal.

De ambitie ligt hoog volgens Yannick Maltha, CEO van deze tech startup; ‘Onze oplossingen moeten voor iedereen bereikbaar zijn die streeft naar effectiever en efficiënter onderhoud op het spoor.’

Kent u onze systemen nog niet, bel of mail voor een demo.

Website
Railforum begrijpt waar innovatieve startups zoals Dutch Analytics behoefte aan hebben; een warm welkom, een waardevol netwerk en entree naar de mensen die ‘ertoe doen’ in deze branche
- Yannick Maltha, CEO