DoorZigt

DoorZigt draagt als onafhankelijk adviesbureau bij aan de verbetering van de kwaliteit van het vervoer, in het bijzonder het railvervoer. DoorZigt verbindt het beleid met technische mogelijkheden en andersom: vertaalt technische mogelijkheden in beleidsopties.

DoorZigt adviseert over alle railmodaliteiten: van tram, via metro, via nationaal railvervoer tot en met railvervoer op Europese schaal. Het zoeken naar de essenties van de railsystemen is één van de manieren waarop DoorZigt de mogelijkheden tot verbetering in beeld brengt.

Het verkeersmanagement is in de visie van DoorZigt een belangrijk middel om de civiele infrastructuur – binnen de randvoorwaarde van de verkeersveiligheid – intensiever te benutten.

Website
Alleen door samenwerking, waarvoor Railforum het platform biedt, kan er iets moois tot stand komen
Lieuwe Zigterman, Algemeen directeur