DGMR

Specialistisch ingenieurs- en adviesbureau DGMR is al lange tijd bezig met de milieuaspecten geluid en trilling van trams, metro, light-rail en heavy-rail. We doen ten eerste min of meer standaard onderzoek voor nieuwe en te wijzingen spoorlijnen en voor emplacementen, maar ook bouwfysische en brandveiligheidsaspecten omdat regelgeving dit vereist.

Verder doet DGMR onderzoek naar meer bijzondere situaties, zoals trillingen voor een woonomgeving of voor laboratoria met zeer gevoelige apparatuur, booggeluid en effect door smering en spoorstaafdemping, hinder of overlast  op de arbeidsplaats. In samenwerking met Sensornet zetten we systemen op voor onderhoud en assetmanagement van voertuigen en van infrastructuur.

We kunnen zonder meer stellen dat DGMR te maken heeft met heel veel heavy railprojecten en met vrijwel alle lightrailprojecten in Nederland.

 

Website
Railforum is het netwerk om de milieuaspecten geluid en trilling bij een breder publiek onder de aandacht te brengen
Testimonial Mark Bakermans, Senior Adviseur