CROW-KpVV

CROW-KpVV is onderdeel van CROW en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. De organisatie is er voor alle decentrale overheden: gemeenten, provincies, stadsregio’s, waterschappen en hun koepels. En meer specifiek voor beleidsambtenaren, managers en bestuurders die lokaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid maken en realiseren. Maar ook andere organisaties kunnen profiteren van de producten en -diensten. Bijvoorbeeld belangenorganisaties, kennisinstituten, vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen.

Op de volgende gebieden is CROW-KpVV actief: Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. Daarin wijst het de weg naar kennis, zodat beleidsadviseurs en bestuurders hun werk beter kunnen uitvoeren. In een breed netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid. CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen en geeft aan wat hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.

Website
We trekken al jarenlang samen op, en dat bevalt goed
John Pommer, Directeur