Compris Assetmanagement

Assetmanagement is een kwestie van alles onder controle hebben en houden. Overzicht hebben van wat je hebt staan, hoe alles aan elkaar is verbonden, wat het moet kunnen. Weten wie je leveranciers zijn en onder welke garanties en voorwaarden. Tot aan de laatste schroef weten wat een onderdeel doet, wanneer onderhoud of vervanging nodig is en hoe. Maar ook: de mensen in huis hebben die met deze vakkennis sturing kunnen geven. Hoe zij op zo’n manier de regie kunnen voeren over de assets dat deze geen vervelende kostenpost, maar juist een succesfactor in de bedrijfsvoering zijn.

Compris Assetmanagement helpt organisaties bij het ontwerpen én bouwen van een solide assetmanagement organisatie. Dit doen we door een heldere vertaalslag van de doelen en business strategie naar de assetmanagement strategie. Vervolgens stellen we een uitgebalanceerd recept op van diensten en producten uit asset data management, maintenance management en contractmanagement. In onze visie zijn dit de drie pijlers waarop assetmanagement rust, op maat samengesteld en toegepast naar gelang de uitdaging van onze opdrachtgever. We houden focus op continu verbeteren door prestatiemetingen. Op smaak gebracht met coaching en training van de medewerkers. Want die moeten het uiteindelijk gaan doen!

Website
Mensen verbinden om samen hun doelstellingen waar te maken
- Gabby van Meer, Assetmanagement Professional