BoschSpoor

BoschSpoor is het adviesbureau van Roel van den Bosch. Hij heeft een brede en langdurige ervaring ‘van ballastbed tot directiekamer’ binnen de brede driehoek Overheid – Vervoerder – Infrabeheerder in het algemeen en in het bijzonder op het vlak van spoorinfrastructuur.

De advisering heeft een technische en/of organisatorische en/of beleidsmatige achtergrond. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de raakvlakken met de geldende wet- en regelgeving, de spoorwegveiligheid, concessies en contracten alsmede de interactie tussen infrastructuur en de omgeving.

Recente activiteiten zijn het bemiddelen bij een conflict tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het analyseren van besluitvorming in technische en organisatorische aspecten en het opstellen van een expert rapport ten behoeve van een rechtszaak, veiligheidsassessment en een second opinion op een ontwerp en kostenraming.

Wanneer dit voor een goed advies gewenst is, wordt samenwerking gezocht met andere ZP-ers uit dit netwerk.

Ook wordt Roel van den Bosch regelmatig gevraagd om een gastcollege te verzorgen. Er zijn onder andere presentaties gegeven over het moderne spooronderhoud, het ontstaan van de spoorwegen en over de technieken van de spoorweginfrastructuur. Voor de Betonvereniging wordt een college Veiligheid over veiligheidsdenken verzorgd.

Daarnaast heeft hij verschillende keren als extern deskundige deelgenomen aan examencommissies van de Fontys Hogeschool.

Website
Deelname aan het ZP-netwerk geeft je een waardevol netwerk
Roel van den Bosch, Directeur