Arnoud Mouwen Advies

Arnoud Mouwen houdt zich in z’n professionele loopbaan bezig met project- en procesmanagement en met het coördineren en vormgeven van strategische projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Hij acteert het liefst op het snijvlak van bestuur, beleid, planvorming en uitvoering. Dit houdt in dat hij met name decentrale overheden de zorg uit handen neemt voor het vormgeven, begeleiden en financieel/procesmatig beheren van projecten op het gebied van personenmobiliteit en ov-infrastructuur. Arnoud heeft meer dan 25 jaar ervaring. Hij opereert als zelfstandig professional de laatste 10 jaar voornamelijk in de Metropoolregio Amsterdam. Arnoud heeft diverse directieportefeuilles vervuld waaronder personeelszaken, kennismanagement en markt- en productontwikkeling.

Website
Er is altijd wel kennis of ervaring te delen waardoor de verbinding kan worden gelegd
- Arnoud Mouwen, Directeur