Toekomstbeelden spoor 2050 – Moreelse Tafel

27 januari 2016 – De toekomst is niet te voorspellen, deze maken we wel grotendeels zelf.
De afgelopen maanden zagen we veel onderzoeken, publicaties en presentaties over de mobiliteit van de toekomst. De uiteindelijke toekomstbeelden verschilden nogal, afhankelijk van het perspectief, de afzender en het beoogde doel. Railforum heeft dus niet de pretentie ‘DE’ toekomstbeelden van mobiliteit in Nederland hiermee te bundelen, maar wil een aanzet geven tot een gezamenlijke visie op de toekomst van mobiliteit en welke rol daarbij voor het spoorvervoer kan liggen. Accent ligt dus op het railvervoer, zowel voor personen als goederen. Uiteraard in de samenhang met andere modaliteiten, zeker nu de verschillende vervoerssystemen sterker met elkaar vervlochten raken.

Trends voor mobiliteit, toekomstbeelden voor het spoorvervoer
In het eerste deel van deze bundel staan de trends die het Kennis Instituut voor Mobiliteit (KIM) onlangs beschreef. Ook zien we doorkijkjes naar de nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit. Ongeacht het scenario voor de opkomst van computergestuurde auto’s zal er altijd een rol zijn voor collectief vervoer. Collectief vervoer zal op ‘de dikke lijnen’ tussen en in regio’s noodzakelijk blijven. In welk scenario je ook uitkomt. Oftewel, HSL / heavy rail / light rail, metro’s / (sommige) trams / (eventueel sommige) HOV bussen blijven noodzakelijk. Aan de onderkant gaan we naar meer vraaggestuurd vervoer of eigen vervoer. In deel twee en drie diepen we de toekomstbeelden verder uit voor het (inter)nationale railnet voor personen en goederen. Voor de uitwerking op regionaal en lokaal niveau loopt de Zuidvleugel voorop.

Dit document is helaas te groot om op de website te plaatsen. Stuur een e-mail naar info@railforum.nl.