Spoorketen Diensten Model (2018)

Hoe goed schakel jij binnen het railvervoersysteem?

Bij het vervoeren van reizigers en goederen over de diverse railnetwerken zijn dagelijks in Nederland tienduizenden mensen betrokken. Ieder van hen is verantwoordelijk voor een onderdeel van dit complexe vervoersysteem. Ontwerpers, planners, machinisten, onderhoudsmonteurs, conducteurs, treindienstleiders, servicemedewerkers, en ga zo maar door. Het totale vervoersysteem werkt net als een machine vol radertjes. Alles moet soepel draaien en blijven draaien. Een kleine wijziging in één van de deelsystemen kan enorme consequenties hebben voor een ander deelsysteem en voor het railvervoersysteem als geheel.

Recente calamiteiten toonden achteraf aan dat overzicht over het gehele samenspel van subsystemen, bestaande uit het geheel van techniek, processen en mensen, essentieel is. Door de opdeling van de sector in veel verschillende partijen is dat overzicht niet vanzelfsprekend (meer). In de Kenniskring Systeemintegratie delen collega’s cases en werken vanuit alle deelsystemen met elkaar samen aan zo’n overzicht in de vorm van een model en een gemeenschappelijk begrippenkader. Op 16 mei is het Spoorketen Diensten model (zie volgende pagina) door Frank Bokhorst gepresenteerd en toegepast op eigen cases van de deelnemers. Mede dankzij de moderators van Berenschot en Stevin Technology Consultants kregen de ruim vijftig deelnemers door een zeer actieve break-out sessie veel nieuwe inzichten.

Dit gaf hen weer voldoende inspiratie voor een volgende bijeenkomst op 20 november 2018, want op de weg naar betere systeemintegratie zien we nog meerdere ‘stations’ liggen die van invloed zijn op de integrale werking van het railvervoersysteem. Voorbeelden zijn de verdere uitrol van het vierde spoorpakket, de roluitbreiding van de ERA, ERTMS, een internationale benchmark met Duitsland en België, de inhoudelijke inbreng en afstemming van promovendi en een verdere verbreding naar vervoerssysteem en stedelijke railnetwerken. De leiding van deze kenniskring is nu in handen van Lex Frunt (NS) en Jeroen Klinkers (ProRail). Uiteraard nemen zij daarbij de toepassing op stedelijke railsystemen mee. Ook noodzakelijk bij integrale projecten is ERTMS. Daarom blijft Hugo Thomassen, als oud-voorzitter van deze kenniskring , nauw betrokken vanuit zijn nieuwe rol als opdrachtgever ERTMS bij het Ministerie van I&W.