Meerjarenplan 2016-2017

De vier centrale inhoudelijke thema’s voor 2016-2017 zijn:

  • Toekomstbeelden, ambitie- en investeringsstrategie spoor en ov
  • Mobility as a service (MaaS), klanttevredenheid, nu en in de toekomst
  • Ketensamenwerking, governance, aanbestedingen en compliance
  • Reputatiemanagement, Boeien & Binden, imago op de arbeidsmarkt en trots op vakmanschap