Jaarplan 2022 | Samen creëren wij de toekomst van rail

Tijd voor doorpakkers

Ook de komende jaren wil Railforum de veilige ontmoetingsplek zijn waar mensen, die het openbaar vervoer en railvervoer willen verbeteren, elkaar ontmoeten. Ze inspireren elkaar en laten nieuwe verbindingen en inzichten ontstaan. Zo boden Groeisporen en de Moreelse Tafel hen een platform als vrijhaven voor pre-discussies. Ook agenderen we onderwerpen die men nergens bespreekt en verbeteren we het samenwerken. Zo willen we het tempo van verbeteren versnellen en de sector adaptiever maken, zodat we ons nog sneller aanpassen aan de wensen van de maatschappij.

“Vrijdenkers vinden elkaar bij Railforum aan de Moreelse Tafel en in de kenniskringen.”

De vereniging draait op ca. 2500 actieve leden en alle schakels in zowel de horizontale als verticale ketens zijn vertegenwoordigd. Dit maakt Railforum uniek, en het enige platform waar de hele ov- en railsector de agenda zet en tot aanbevelingen en acties komt. Leden, partners en relaties van Railforum zien welke belangrijke bijdrage het railvervoer levert aan een inclusieve samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen. We innoveren daarbij zowel de techniek als de processen. Daarnaast ligt de focus op betere samenwerking in de hele keten. We faciliteren onze leden daarbij met zowel fysieke als online ontmoetingen.

Corina de Jongh
dejongh@railforum.nl