Jaarplan 2022 | Samen creëren wij de toekomst van rail

Bij de uitdagingen voor beter en duurzamer openbaar vervoer en railvervoer is een goed samenspel essentieel. Dit vraagt iets
van organisaties, maar vooral van de mensen die er werken. Zij ontmoeten elkaar binnen het kennisnetwerk Railforum, leggen
nieuwe verbindingen en inspireren elkaar tot verbeteren. In 2022-2023 benutten we de beste kansen die we zien om het tempo te
versnellen en wendbaarder te zijn!