Verdieping van emplacementen van de toekomst

Datum:Dinsdag 26 februari 2019
Tijd:14.30 tot 17.00 uur
Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht

Op 26 februari zijn drie denklijnen verder uitgewerkt:

  1. Nieuwe logistieke concepten (ATO, pitstop onderhoud, geen emplacementen meer in steden, et cetera)
  2. Meervoudig ruimtegebruik (vastgoed boven sporen, perrons in de nachten gebruiken, combinaties met andere modaliteiten, et cetera)
  3. Nieuwe governance modellen om deze ideeën te realiseren

We keken naar de huidige ontwikkelingen in Groningen en Lelystad en bespraken hoe we dit beter kunnen doen en of er in de toekomst nog wel emplacementen nodig zijn.  Doel is om voor december 2019 met concrete aanbevelingen te komen voor emplacementen van de toekomst. Technisch is er steeds meer mogelijk; maar de governance maakt het ons lastig. Het vergt leiderschap van degenen in het project en vertrouwen van hun leidinggevenden om uit die knoop te komen. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij een betere en goedkopere totaaloplossing. Zo kunnen we veel flexibeler opstellen en services langs de baan uitvoeren in een gesloten systeem. En wellicht is zelfs een onafhankelijke ‘Autoriteit Spoor’ nodig als systeem integrator die met een totaalvisie komt.
Ook in technische zin valt veel te halen: zijn voor alle processen met het moderne materieel nog wel emplacementen nodig? Kun je niet een deel van het inspectiewerk en schoonmaken tijdens de dag doen? Kan een trein niet zelf naar zijn opstelplaats rijden? Heb je aparte wasstraten nodig of kunnen deze functies en het opstellen ook langs de baan?  Kortom: Genoeg ideeën om verder uit te werken. Wil je meedoen? Meld je aan via info@railforum.nl

Deze mensen waren erbij:

Frank Behr Senior adviseur, Movares
Jack Boosman Consultant, Royal HaskoningDHV
Ans Bouwmeester Accountmanager, Movares
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Eduard Coomans Multidisciplinair Calculator/Tendermanager, BAM Infra Rail bv
Maarten Evertse Projectmanager, ProRail
Ron de Groot vakspecialist milieu, ProRail
Peter Hendriks Rail Systems Engineer, ProRail
Jos Holtzer Manager Sector Materieelprojecten, NS
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Erik Maas DGA , Infralution
Jan van der Pas Specialist spoorwegveiligheid, NS
Erik van der Peet Senior Consultant Public Transport, Arcadis Nederland BV
Alwin Pot Vakspecialist Logistieke Ontwikkeling, ProRail
Frans Rieder Tendermanager, ProRail
Johan Schouten Programma manager, ProRail
Lennie Siesling Accountmanager, Movares