TransiRede | Mobiliteit in het nieuwe Nederland – Geannuleerd

Datum:Dinsdag 17 maart 2020
Tijd:13.30 tot 17.00 uur
Locatie: The Hague Conference Center New Babylon, Anna van Buerenplein 46, Den Haag

Helaas is deze bijeenkomst geannuleerd!

 

 

 

Op 17 maart 2020 organiseert Railforum voor de derde keer de TransiRede. Precies een half jaar voor de troonrede. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verkennen we de onvoorspelbaar lijkende toekomst van onze spoorsector. We inspireren elkaar met vergezichten en wisselen standpunten uit tijdens de debatrondes. Het thema van deze TransiRede is mobiliteit in ´het nieuwe Nederland´.

Er zijn diverse redenen om met elkaar een ‘nieuw Nederland´ te ontwerpen. De klimaatveranderingen bedreigen een groot deel van de volgebouwde Randstad. Daarnaast zijn de woningbouwopgaven groot en lopen diverse infrastructuren zoals luchtvaart, elektriciteitsnet, wegen en spoorwegen tegen fysieke grenzen aan. Qua omgevingshinder zoals uitstoot, geluid en trillingen gaan we al over grenzen heen. Hoe zien we het nieuwe Nederland voor ons? Welke rol zien we voor landbouw en logistiek? Waar bouwen we onze huizen en pakhuizen? En wat vraagt dat van het openbaar vervoer, de diverse railnetwerken en knooppunten? Geen discussie is zo actueel voor onze sector als deze. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat we andere keuzes moeten maken. Ook om de uitdagingen qua groei en milieu nog enigszins het hoofd te kunnen bieden. Dit geeft ons een interessante mix van opgaven waarover de sprekers en gasten elkaar inspireren tot aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s en de troonrede 2020!

Programma

13.30uInloop
14.00uWelkom en introductie | Jos van Kleef, bestuurslid Railforum
14.10uMobiliteit in het nieuwe Nederland begint nu | Eric Mink, Ministerie I&W
14.30uDebatten
14.50uGluren bij de buren van de luchtvaart | Maurits Schaafsma, Schiphol Amsterdam Airport
15.10uDebatronde
15.30uPauze
16.00uHubs als schakels in de transitie | Barth Donners, RHDHV en Christiaan Kwantes, Goudappel Coffeng
16.30uDebatronde
16.50uAfsluiting | aanbevelingen voor de troonrede
17.00uNetwerkborrel | Goudappel Coffeng 9e etage