Seminar ‘Strak Spoor’ over betere spoorliggingskwaliteit en klimaatadaptatie

Datum:Vrijdag 28 september 2018
Tijd:09.00 tot 12.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Moreelsepark 65, Utrecht

Bij het seminar over ‘Strak Spoor’ waren 53 leden van Railforum aanwezig. Aanleiding van deze bijeenkomst was dat we de Nederlandse railnetwerken steeds intensiever benutten, de groei verder doorzet en men minder verstoringen wil. Leden van Railforum willen daarom een betere kwaliteit van de spoorligging, zowel bij aanleg als onderhoud. Ambitie is dat er minder onderhoud nodig is, er minder verstoringen, geluid en trillingen zijn en we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.

Doel is om tot aanbevelingen te komen voor o.a. de politiek, assetmanagers en onderhoudsbedrijven en te bepalen welke acties men binnen Railforum kan oppakken.

Uit de deelsessies kwamen de volgende aanbevelingen en acties:

Railforum neemt deze onderwerpen op in het jaarplan 2019-2020 dat de leden in december vaststellen.

 1. Verbeteren van bestaande contracteringsmethodiek ( suggesties zijn: door betere incentives, langere contractduur en betere tarieven voor innovatief en duurzaam onderhoud)
 2. Innovaties versnellen
 3. Grote machines gezamenlijk beter benutten en duurzaam vervangen
 4. Toekomstscenario’s verkennen voor alternatieven voor ballast
 5. Onderzoek naar de effecten van Under Sleeper Pads op zowel de stabiliteit en levensduur van het ballast als ook de effecten op trillingen naar de omgeving
 6. Beter onderzoek over de samenhang rail-wiel en het dynamisch gedrag van zowel de infrastructuur als ook het voertuig weer op de agenda zetten
 7. Een integratie van de discussie omtrent de spoorligging en trillinghinder (en ook geluidhinder) zou helpen om toekomstige acties in de breedte succesvoller te laten zijn
 8. Zicht krijgen op de risico’s/impact van de klimaatsverandering op het spoorsysteem waarbij zowel naar de korte als langere termijn wordt gekeken. (werksessies)
  1. Betrek alle stakeholders bij het in kaart brengen van de klimaatrisico’s voor het spoorsysteem.  Bijvoorbeeld als klankbordgroep/stakeholderbijeenkomst voor de eerste beelden van een stresstest voor het spoor.
  2. Ga met elkaar de dialoog aan over de impact van de klimaateffecten en mogelijke beheersmaatregelen. Wat accepteren en waarop moeten wij gaan acteren.
 9. Delen van informatie. Waar staan wij, welke ideeën en zorgen leven er en welke acties lopen er. (platform)
 10. Zorg voor de korte termijn, gezien de toename van extremen weersvarianten voor een draaiboek extreem weer waarbij ook rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden voor de monteurs. (werksessie)
Downloads

Presentatie van David van Raalten – Klimaatadaptatie
Ivm de grootte van het bestand is deze presentatie op te vragen bij Railforum.

Over het evenement

Informatie over het evenement:

De Nederlandse railnetwerken worden steeds intensiever benut, de groei zet nog door en men wil minder verstoringen. Leden van Railforum willen daarom een betere kwaliteit van de spoorligging, zowel bij aanleg als onderhoud. Ambitie is dat er minder onderhoud nodig is, er minder verstoringen, geluid en trillingen zijn en we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen. Met een betere spoorliggingskwaliteit kan men met hogere betrouwbaarheid meer capaciteit aanbieden. Goed onderzoek is daarbij essentieel. TU Delft, Deltares en ProRail delen de resultaten tot nu toe met geïnteresseerden uit de sector en vragen hen mee te denken om richting te geven aan vervolgonderzoeken. Daarnaast is er aandacht voor het klimaatbestendiger maken van het spoorsysteem, zowel voor heavy als light rail. Doel is om tot aanbevelingen te komen voor o.a. de politiek, assetmanagers en onderhoudsbedrijven.

Programma

[table “45” not found /]

Deze mensen waren erbij:

Edwin Aerts Directeur, Alom Railway engineering & supply
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Mike Couwenbergh Engineer, BAM Infra Rail
Gijsbert van Eck Senior adviseur, Sweco
Reinoud Fennema Consultant Structural Dynamics, DGMR
Thomas Fonville Ontwikkelingsingenieur, Strukton
Martijn Frijns Consultant, Stevin Technology Consultants
Onno Hazelaar Infra Architect, ProRail
Joost Hendriksen Geo spatial consultant, Arcadis Nederland BV
Leo te Hennepe Technical Director, GMT Benelux bv
Chris Heutinck Vakdeskundige baan, Prorail
Reinoud Horstink Senior consultant, Arcadis BV
Nick van den Hurk Directeur, Spocior
Paul Hölscher Senior consultant dynamica, Deltares
Edward de Jong Principal Consultant, Ricardo Rail
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Frits Klijs Lead Maintenance Engineer, BAM Infra Rail
Wouter Lampe Directeur strategische ontwikkeling, voestalpine Track Solutions Netherlands
Hans van Leeuwen Directeur DGNR Raadgevende ingenieurs BV, DGMR
Wilco Legierse Project Manager, Siemens Mobility B.V.
Niek Lentink Directeur Operations, Swietelsky Rail Benelux
Yannick Maltha CEO, Dutch Analytics
Eric Mohringer CCO, DEKRA Rail
Arco Okker Productmanager, ProRail
Leon van Osnabrugge Geodeet / Alignement ontwerper, VolkerRail
Conny Pronk Projectassistent, Railforum
Johan Radstaak RAMS Engineer, HTM
Carel Robbeson Directeur, RailTrade
Taco Sysling Manager civiele techniek, ProRail
Coen Valkenburg Systeemmanager Spoor, ProRail
Tijm de Vries Teamleider Geodesie, VolkerRail
John Weijtmans Algemeen Directeur, Swietelsky Rail Benelux
Ronald Wissink Projectleider/Advieseur Rail, Sweco Nederland B.V.
Hielke Zandberg Vakspecialist omgevingseffecten, ProRail
Nico van Zandwijk Manager Materieeldienst, VolkerRail Materieel & Logistiek bv
Arjen Zoeteman Senior manager technologiebeleid, ProRail