Samenwerken in de railsector | wat leren we van 100+ jaar praktijkervaring?

Datum:Donderdag 20 juni 2019
Tijd:12.00 tot 16.30 uur
Locatie: ProRail, Moreelsepark 3, Utrecht
Plan route

Het samenwerken in de railsector kan beter! Dit komt in elk Railforum event aan de orde. Vijf ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen bij kennisdelen, contracten, allianties en raamovereenkomsten uit hun ProRail tijd met ons. Hoe kijken ze terug? Welke inzichten, kennis en leerervaringen zijn relevant voor de komende vijf tot tien jaar? Welke lessen leert ons dit voor de samenwerking tussen partijen en de prestaties van de huidige en toekomstige railinfrastructuur?

Maarten Cassee, Gabby van Meer, Kees Larooij en Frits Verhees waren ooit managers Onderhoud en Vernieuwing bij ProRail in de regio’s Rotterdam, Zwolle, Amsterdam en Eindhoven. Zij bestuurden het gehele onderhouds- en vernieuwingsbudget van ProRail. Marc Unger ging als manager Procurement  over het aanbestedingsbeleid van ProRail. Zowel de prestatiegerichte langjarige integrale onderhoudscontracten als het aanbestedingsbeleid van ProRail gelden als vernieuwend in de bouw- en infrasector. Marc heeft deze bij Royal Schiphol Group verder doorontwikkeld en samengevat in de visie “Het Contracteren van een ambitie”.

Programma

12.00uInloop lunch
12.30uWelkom
12.45uGabby van Meer | Compris Consulting, Samenwerking bij kennisdeling in deketen
13.15uFrits Verhees | AT Osborne, Samenwerken en contracteren
13.45uMaarten Casse | GVB Railservices, Werken in allianties als oplossing?
14.15uPauze
14.45uKees Larooij | ProRail, Raamovereenkomsten als voorbeeldig kader voor samenwerken
15.15uMarc Unger | AT Osborne, Samen de angst loslaten en de grenzen opzoeken
15.45uPlenaire discussie over de lessen voor de huidige samenwerking
16.30uHapjes en drankjes

Log in om je aan te melden:

Deze mensen hebben zich al aangemeld:

Edwin Aerts Directeur, Alom Railway engineering & supply
Rogier Schulmeister directeur, ETS SPOOR BV
Erland Tegelberg Managing Consultant, Strukton Rail
Rien Veldsink Innovatie adviseur, Movares